ทำสไลด์ภาพวิ่ง บนหน้าเว็บของ Google Site ง่ายมากๆ

plugin จาก https://www.powr.io/plugins
ที่ชื่อว่า Image Slide ชวยทำสไลด์ภาพวิ่ง หรือ หมุนได้ อย่างสวยงาม
ทำง่าย ๆ ครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง ดึงเนื้อหาจาก แฟนเพจ Facebook มาแสดงในหน้า Google Site อย่างง่ายๆ ดูที่ https://www.youtube.com/watch?v=f8zFC7zBtqs

Introduction to Google Sites

http://sites.google.com
Google Sites makes it easy for anyone to create and manage simple, secure group websites. Getting started is easy, and there are a number of helpful templates. More than just a visual theme, site templates can include site structure and navigation, custom page templates, embedded gadgets, and more. Google Sites is powerful enough for a company intranet, yet simple enough for a family website.

Google Sites – Edit Site Layout & Customization [How to]

In this Google Sites 2015 video tutorial I go over how to edit the layout of your Google site. I will show how to add a horizontal navigation, insert a custom logo, alter width of your website and create a custom footer. Google Sites is a great way to create a quick attractive website.

Video software I use (ScreenFlow) http://bit.ly/29uJvdp

For other videos and articles check out http://teachers.tech

Follow me on twitter: https://twitter.com/Teachers_Tech
Find me on Facebook: http://bit.ly/teacherstechfb
Also on Google Plus: http://bit.ly/teacherstechgp

What other videos would you like to see? Please leave a comment.

New Google Sites – Short Overview

UPDATE: Check out the site I built here: https://sites.google.com/deanjstokes.co.uk/example

Here’s a short overview of some of the features in the new Google Sites. Currently in early access, this new version of a much loved part of the Google Apps suite is really awesome! Rebuilt from the ground up, it’s almost impossible to create a site which looks bad.

For more Google Apps tricks and tips, check out my blog – http://blog.deanjstokes.co.uk

The NEW Google Sites – 2016 Tutorial

Learn how to use the new and much improved Google Sites service to easily create great-looking websites. The new Google Sites is not yet available to the general public, but you may be able to access it if you have a Google Apps for Education account from your school. Businesses may also have access to it through the Google Apps for Work option. This video shows you all the ins and outs of using the new Google Sites!